INNAPOLITYKA.PL

INNAPOLITYKA.PL

przekop
Aktualności Polska

SZOK: Rosja razem z ekologami przeciwko Polsce! Nie uwierzysz co wymyślili

Rosja zajęła stanowisko w sprawie planowanego przekopu Mierzei Wiślanej. Rada ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka będąca organem doradczym prezydenta wyraziła zaniepokojenie możliwymi negatywnymi skutkami środowiskowymi inwestycji.

 

W opublikowanym komunikacie Rosjanie napisali, że ich zdaniem budowa kanału „zmieni warunki wodne zalewu (Wiślanego), co z dużym prawdopodobieństwem naruszy ekosystemy morskie i przybrzeżne, w tym leżące na terytorium Rosji” oraz „Zdaniem Rady, tak duża ingerencja powinna zostać poprzedzona międzynarodową oceną wpływu na środowisko naturalne” – dodano w komunikacie. Rada oświadczyła także, że wzywa władze Polski, by „wysłuchały opinii organizacji społecznych i ekologów i nie dopuściły do zniszczenia unikalnego obiektu przyrodniczego”.

 

Polskie organizacje przyrodnicze oraz naukowcy są zdania, że budowa przekopu zniszczy unikalne siedliska i doprowadzi do nieodwracalnych zmian środowiskowych. Zagrożone są rzadkie i ginące gatunki ptaków oraz ryb.

 

Prawo Unii Europejskiej nakłada obowiązek wykonania analizy oddziaływania transgranicznego w przypadku inwestycji, które mogą mieć wpływ na środowisko w krajach sąsiadujących.

 

Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany leżą w granicach dwóch  obszarów Natura 2000 oraz jednego rezerwatu przyrody. Obecnie  Komisja Europejska jest w dialogu z polskimi władzami w sprawie planowanej inwestycji.

 

Pierwszy etap inwestycji polegający na wycince lasu już się rozpoczął, mimo, że polski rząd nie uzyskał ostatecznej decyzji środowiskowej. Organizacje przyrodnicze zawiadomiły o tym Komisję Europejską.

 

Od 2009 roku obowiązuje polsko – rosyjska umowa, która dopuszcza ruch statków obu krajów przez kontrolowaną przez Rosja cieśninę Pilawską. Wcześniej jednak Rosja całkowicie blokowała możliwość przepływania również  polskich statków. Od lat Polska zabiega o to, aby przez Cieśninę Pilawską mogły pływać także okręty pod innymi banderami, głównie z krajów Unii Europejskiej. Dzięki temu port w Elblągu mógłby być wykorzystywany jako port pełnomorski.

 

Swoją drogą kuriozalnie brzmi zaniepokojenie Rosji środowiskiem naturalnym i to w dodatku polskim. Rosja słynie z nieprzestrzegania procedur środowiskowych i rabunkowego traktowania przyrody.

 

Źródło: Polsat News

Fot. Facebook

ZOBACZ TEŻ: Papież Franciszek działa bezwzględnie. Czegoś takiego nikt wcześniej nie zrobił