Do 19 maja musisz uzupełnić nr PESEL w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeśli tego nie zrobisz z automatu zostaniesz wykreślony z ewidencji.

Od 2001 r. przy wszelkich wpisach do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podaje się numer PESEL. Ustawodawca w 2016 r. zobowiązał tych, którzy kiedyś oznaczenia nie podali, do jego uzupełnienia. I dał im na to dwa lata. Czas mija 19 maja 2018 r.