zwierząt

Co roku ten proceder prowadzi do śmierci w męczarniach dziesiątek tysięcy zwierząt. Stanowi też zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Mimo to wiosną i jesienią każdego roku dochodzi do licznych pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Prawo i zdrowy rozsądek zabraniają wypalania traw.

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. Pokutuje bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. To nieprawda. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.

 

ZOBACZ TEŻ: Amerykanie oszukali Polskę! Jeśli nam się nie podoba, to będziemy zwracać MIENIE ŻYDOWSKIE

 

Wypalanie  powoduje śmierć organizmów,które żyją w wierzchnich warstwach gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami.

 

 

Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów.  Prowadzi to do obniżenia plonów roślin. Pożary traw to śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe.

 

 

Wypalanie traw  poza tym , że jest niemądre i szkodliwe, jest także zakazane prawem. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu.

wypalanie

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Fot. Facebook