INNAPOLITYKA.PL

INNAPOLITYKA.PL

Polska

„KIEDY BISKUPI POPIERALIBY ABORCJĘ? GDYBY MINISTRANCI ZACHODZILI W CIĄŻĘ” – TAKIE MEMY NA FACEBOOKU

W 2016 r. z godnie z prawem przerwano ciąże u 55 kobiet, inaczej nie udało by się utrzymać je przy życiu. Czy będą musiały umierać, po wprowadzeniu, forsowanego przez Kaczyńskiego i kościół katolicki, całkowitego zakazu aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. (tzw. aborcja eugeniczna)

Zwolennicy uznania jej za nielegalną uważają, że nieludzkie i wbrew wierze są aborcje dzieci nienarodzonych ze stwierdzonym tzw. zespołem Downa. To fałsz i manipulacja. Wynika to wprost z rządowych statystyk.

Dwa lata temu ok. 38 proc. zabiegów legalnych aborcji dotyczyło dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Downa. To 388 przypadków z 1110 aborcji przeprowadzonych zgodnie z obecnym prawem. Także i w nich zespół Downa nie był jedyną przyczyną. W 168 towarzyszyły mu wady wykluczające przeżycie m.in. serca, wodogłowie, przemieszczenie narządów poza jamę brzuszną. Pozostałe to wady jednego układu lub organu jak np. deformacje kręgosłupa i nieoperacyjne wady serca, zespół Edwardsa (trisomia18), zespół Patau(trisomia13), wady mnogie (17 proc.)

W Polsce nie ma nakazu usuwania ciąż ze względu na zespół Downa. Kobieta może urodzić dotknięte nimi dziecko.

Kaczyński i kościół np. liście Episkopatu na Niedzielę Świętej Rodziny 31 grudnia 2017 r. kłamią, twierdząc, że „ogromna większość legalnych aborcji w Polsce” dotyczy dzieci z zespołem Downa. Będą mieli na sumieniu kobiety, które umrą, bo na czas nie przerwano ciąż, które zagrażają ich życiu.

W Polsce nie ma nakazu usuwania ciąż ze względu na zespół Downa. Kobieta może urodzić dotknięte nimi dziecko.

Kaczyński i kościół np. w liście Episkopatu na Niedzielę Świętej Rodziny 31 grudnia 2017 r. kłamią twierdząc, że „ogromna większość legalnych aborcji w Polsce” dotyczy dzieci z zespołem Downa. Będą mieli na sumieniu kobiety, które umrą bo na czas nie przerwano ciąż, które zagrażają ich życiu.