Wszyscy pamiętamy ubiegłoroczne podwyżki cen masła. Z dnia na dzień wartość kostki, tego popularnego tłuszczu, rosła i stawała się coraz bardziej dotkliwą pozycja w domowym budżecie. Koniec roku 2018 ma być podobny. Przygotujmy się!!!

Prawa popytu i podąży są nieubłagane. Lata 2016 i 2017 kiedy ceny masła rozpoczęły marsz w górę, wiążą się ze spadkiem produkcji. A przecież zapotrzebowanie na produkt nie uległo zmianie. Eksperci wskazują, że we wskazanym okresie cena masła w super i hipermarketach skoczyła o prawie 2 złote!

Średnia cena masła w kwietniu 2016 roku wynosiła 4.49 zł, przy 7.79 zł w październiku ub. r. Można więc wskazywać na pewien trend.

Warto zauważyć, że obecnie rynek notuje ogromy deficyt tłuszczu mlecznego, przy rosnącym zapotrzebowaniu. Diagnoza musi być jedna. Cena masła na Boże Narodzenie będą wyższe!!!

Mikołaj Albert Kornacki